Kvällen den 22 april mellan kl. 22:00-24:00 kommer Byggnet vara avstängt för systemunderhåll!
arkitektkopia-loggo-v2

Gårdagens fabriker blir framtidens hållbara stad!

Det är utgångspunkten för ett unikt projekt där Husvärden tillsammans med några av byggbranschens mest namnkunniga aktörer förvandlar gamla Krokslätts Fabriker till en attraktiv stadsdel som integrerar bostäder och arbetsplatser i en hållbar helhet. Och vi lägger ribban högt. Projektet är mycket ambitiöst med satsningar inom alla tänkbara hållbarhetsaspekter på framtidens boende och arbetsplatser i staden.

Den övergripande visionen för Nya Krokslätt är en klimatsmart livsstil för både de som bor och de som arbetar i området. Det ska bli ett stadsområde där hållbarhetsaspekterna tillämpats fullt ut och där både ny och gammal bebyggelse ingår.

Målet är att både verksamheter och de enskilda brukarna ska lämna så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt - samtidigt som livskvaliteten ökar. Vi vill också att Nya Krokslätt ska bli en modell och förebild för liknande stadsförnyelse på andra håll.

Consulting Construction Company väljer Byggnet Access för att skapa ordning bland projektets alla dokument.