arkitektkopia-loggo-v2

Byggnet Secure

Tryggare och säkrare hantering av känsliga handlingar. 
I början av 2011 lanserade Arkitektkopia en helt ny klientbaserad applikation, Byggnet Secure. Vilket är en unik lösning som på ett intelligent sätt gör dokumenthanteringen betydligt säkrare. Systemet innehåller smarta uppföljnings- och spårningsfunktioner som gör det lättare att följa upp den utskrivna dokumentationen som spridits under ett projekt.

Statusrapport när du vill!
En av de stora fördelarna med Byggnet Secure är kontrollen över hur många bygghandlingar som har tagits ut, av vem och om de återlämnats. Skulle någon handling saknas så visar systemet ett namn på ansvarig person som snabbt kan kontaktas och påminnas om att returnera materialet.

Hur går det till?

  • Varje handling får en individuell identifikation i formen av en streckkod. Detta sker via en integrerad beställningsfunktion i Byggnet Secure.
  • Arkitektkopias registerkontrollerade personal tar emot beställningen och leverans sker enligt överrenskommelse.
  • Identifikation med personligt lånekort kopplat till det aktuella Byggnet Secure-projektet.
  • Vid uthämtning av dokument identifierar man sig med lånekortet, vilket avläses med en streckkodsläsare. Därefter läser man in dokumenten som ska plockas ut.
  • Vid återlämning bockas handlingarna av i systemet.