Support: 08-50 74 74 74

Digitala förfrågningar i Byggnet Access!

Nu kan du enkelt göra dina förfrågningar helt digitalt även i Byggnet Access. Detta gäller såväl privata som offentliga förfrågningar.

Principen för denna funktion är mycket enkel. Du skapar en mappstruktur i projektet med de filer som skall tilldelas dina leverantörer samt skapar en länk till mappen. Länken kan du skicka med e-post, lägga upp på er hemsida eller lägga in i en annons hos en annonsdatabas över offentliga upphandlingar. Då en intresserad leverantör klickar på länken kan denne endast ta del av dokumenten i aktuell mapp. Leverantören kan givetvis inte se vilka andra som klickat på länken.

Hör av dig till Byggnet Support om du vill veta mer: 08-50 74 74 74.